Η Μικροχειρουργική και ο ρόλος της στην Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

Με τον όρο Μικροχειρουργική, αναφερόμαστε σε μια εξειδικευμένη χειρουργική τεχνική που απαιτεί ιδιαίτερη και επίπονη εκπαίδευση για τη χρήση μικροεργαλείων και μικρο-ραμμάτων (οριακά ορατών με γυμνό μάτι), υπό μεγέθυνση που επιτυγχάνεται είτε με μεγενθυντικά γυαλιά (loopes) είτε με χειρουργικό μικροσκόπιο.

Η Μικροχειρουργική ξεκίνησε ως ιδέα τον 19ο αιώνα ενώ στις αρχές του εικοστού αιώνα, το 1912, ο Alexis Carrel κέρδισε το βραβείο Νόμπελ για μικροαγγειακές αναστομώσεις και μεταμοσχεύσεις αγγείων και οργάνων. Ορόσημο για τη Μικροχειρουργική ωστόσο αποτελεί το 1964, με τον Harry Buncke να δημοσιεύει την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση αυτιού σε κουνέλι ενώ το 1969 πραγματοποιεί τον πρώτο ελεύθερο κρημνό επίπλου για έλλειμμα κεφαλής. Από τότε μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, έχει πραγματοποιηθεί μια αλματώδης ανάπτυξη της Μικροχειρουργικής, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και σημαντικό όπλο του Επανορθωτικού Πλαστικού Χειρουργού για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλειμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

Η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Μικροχειρουργικής και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής (HCMRPS) έγινε μετά από έναν αριθμό εξαιρετικά σύνθετων επιτυχών επεμβάσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια και αφορούσαν σε αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων από το κρανίο μέχρι το κάτω άκρο και το πόδι ασθενών με διαφορετικά προβλήματα.

Η Ομάδα μας αποτελείται απο τρεις εξειδικευμένους Επανορθωτικούς Πλαστικούς Χειρουργούς με γνωστικό αντικείμενο τις μικροχειρουργικές μεταμοσχεύσεις ιστών με τη χρήση ειδικών εργαλείων και μικροσκοπίου. Η εμπειρία του Τμήματος είναι εκτενής & τεκμηριωμένη στον τομέα αυτόν με παρουσία στον Ελληνικό αλλά κυρίως στο Διεθνή ιατρικό τύπο και στη βιβλιογραφία της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Οι μικροαγγειακές μεταμοσχεύσεις ιστών έδωσαν τεράστιες δυνατότητες στην Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική την τελευταία εικοσαετία. Όταν παλαιότερα απαιτούνταν πολύμηνες επεμβάσεις, σταδιακή μεταφορά ιστών με αμφίβολα αποτελέσματα και ταλαιπωρία των ασθενών, τώρα, σε μία επέμβαση με αναστόμωση μικρών αγγείων στο μικροσκόπιο μπορούμε να μεταφέρουμε ό,τι ιστό χρειαζόμαστε για επανόρθωση μετά από ογκεκτομές ή μετά από τραύμα ή για αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή. Χωρίς μακρές και βασανιστικές νοσηλείες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική & ψυχική υγεία του ασθενή.

Οι επεμβάσεις που εκτελούνται στο Τμήμα μας, σκοπό έχουν την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση με χρήση των σύγχρονων τεχνικών της Μικροχειρουργικής Πλαστικής Χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα εκτελεί επεμβάσεις που αφορούν σε:

 • Αφαίρεση όγκων δέρματος & υποδορίου με ταυτόχρονη αποκατάσταση
 • Ογκοπλαστική χειρουργική σε συνεργασία με χειρουργούς μαστού
 • Αποκατάσταση μαστεκτομής με δημιουργία νέου μαστού από την κοιλιακή χώρα, τη ράχη ή το γλουτό της ασθενούς.
 • Αποκατάσταση τραύματος άνω, κάτω άκρων & ποδιού.
 • Αποκατάσταση ρικνωτικών & εγκαυματικών ουλών.
 • Αποκατάσταση χρόνιας οστεομυελίτιδας.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων κρανίου και προσώπου καθώς & ενδοστοματικών ελλειμμάτων & ελλειμμάτων τραχηλικής χώρας.
 • Θεραπεία χρόνιας οστεομυελίτιδας με αγγειούμενους ιστούς.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων θώρακα & κοιλιακού τοιχώματος καθώς και περινεογεννητικής χώρας.
 • Μικροχειρουργική αποκατάσταση νεύρων.
 • Χειρουργική χεριού & σύνδρομα πίεσης νεύρων.
 • Αποκατάσταση κατακλίσεων.
 • Χρόνια έλκη & τραύματα.

Η χρήση του μικροσκοπίου επιτρέπει να εκτελούνται με αξιοθαύμαστη ακρίβεια μεταμοσχεύσεις τμημάτων του σώματος σε περιοχή που χρειάζεται, για ταυτόχρονη λειτουργική & αισθητική αποκατάσταση.

Στο Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής, εκτελούνται όλες οι επεμβάσεις αποκατάστασης, με κριτήριο την παροχή άριστων ιατρικών υπηρεσιών πάντοτε σύμφωνα με τεκμηριωμένη επιστημονική αντιμετώπιση. Η υλικοτεχνική υποδομή με μικροσκόπια, θερμαινόμενη αίθουσα, εργαλεία μικροχειρουργικής & ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο για λεπτομερή μετεγχειρητική παρακολούθηση των μικροαγγειακών μοσχευμάτων, καθώς και η διεθνώς τεκμηριωμένη εμπειρία των ιατρών του τμήματος, εγγυώνται τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή δεδομένα.