Το Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής ξεκίνησε ως ιδέα στα μέσα της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετηρίδας αναγνωρίζοντας την αποσπασματική και  μη ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και την έλλειψη συστηματικής και οργανωμένης παροχής υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης, σε ομαδικό πλαίσιο, στον τομέα της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής, στον Ελλαδικό χώρο.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, έπειτα από πολύχρονες και επίπονες προσπάθειες και μεταμορφώνοντας την ιδέα σε πράξη, ιδρύσαμε το Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής το οποίο αποτελεί μοναδικό εγχείρημα στη Ελλάδα και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Το κέντρο μας στελεχώνεται από τους Πέτρο Σπυριούνη, Σπυρίδωνα Βούρτση και Νικόλαο Καρμίρη, ιατρούς με πολυετή εκπαίδευση και εξάσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η υψηλή εξειδίκευση των ιατρών μας, η συνεργασία μας με στελέχη εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού, η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση εγγυώνται την καλύτερη δυνατή θεραπεία, με τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, παρέχοντας τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τομέα της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Το Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ General, το οποίο αποτελεί ένα από τα κορυφαία και πιο σύγχρονα ιδιωτικά θεραπευτήρια της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιούργησε το τμήμα Επανορθωτικής & Μικροαγγειακής Πλαστικής Χειρουργικής. Με το τμήμα αυτό και στη στέγη μιας μεγάλης ιδιωτικής κλινικής, ο ασθενής μπορεί πλέον και στην Ελλάδα να λαμβάνει την καλύτερη θεραπεία στον τομέα της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής.

Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής
& Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής