Όμορφο στήθος μετά από μαστεκτομή: Μία ανάγκη που έχουν όλες οι ασθενείς

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά στοιχεία, 1,38 εκατομμύρια γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού σε διάφορα στάδια της νόσου. Στην Ελλάδα τα στοιχεία αναφέρουν πως κάθε χρόνο νοσούν από καρκίνο του μαστού περίπου 5 χιλιάδες γυναίκες. Από αυτό αποδεικνύεται πως ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πλέον μια σύγχρονη μάστιγα. Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως όλο και πιο συχνά προσβάλει νεότερες γυναίκες στην πλέον παραγωγική φάση της ζωής τους, επιδρώντας όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο ψυχισμό τους.

Ελπιδοφόρο όμως είναι το γεγονός ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του είναι πράγματι αλματώδης, με τις περισσότερες από τις ασθενείς να επιβιώνουν για πολλά χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση και να θεωρούνται ελεύθερες νόσου.

Ρόλος κλειδί η αποκατάσταση του μαστού για την ψυχολογία της γυναίκας

Σήμερα, οι θεραπείες (χειρουργεία, χημειοθεραπείες, ορμονοθεραπείες, ακτινοβολίες) έχουν αυξήσει κατακόρυφα την επιβίωση των ασθενών. Πολλές όμως από αυτές θα χρειαστούν είτε άμεσα είτε αργότερα την αποκατάσταση του μαστού τους, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Μία αποκατάσταση που αποδεικνύεται σωτήρια για τον ψυχισμό τους αφού το γυναικείο στήθος είναι συνώνυμο της γυναικείας φύσης.

Οι τεχνικές αποκατάστασης ενός στήθους που έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με:

  • Τη συνολική υγεία της ασθενούς.
  • Τη σωματική της διάπλαση.
  • Την τομή και το είδος της μαστεκτομής.
  • Την ποιότητα του δέρματός της.
  • Το σχήμα του άλλου μαστού της.
  • Τις προτιμήσεις της.
  • Το αν υπάρχει ιστορικό ακτινοβολίας.

Ο στόχος της αποκατάστασης είναι να αναπλασθεί ο μαστός συμμετρικά με τον υγιή μαστό της και να προκύψει ένα επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα που να ικανοποιεί την ίδια και να την γεμίζει με αυτοπεποίθηση

Αποκατάσταση με τρόπο φιλικό για την ασθενή με καρκίνο μαστού

Σήμερα, στις περιπτώσεις μαστεκτομής η αποκατάσταση γίνεται με όλες τις σύγχρονες τεχνικές ανάπλασης του μαστού που περιλαμβάνουν είτε αλλοπλαστικά υλικά (ενθέματα σιλικόνης) είτε όμως και μικροχειρουργικές μεταμοσχεύσεις από την περιοχή της κοιλιακής χώρας ή του μηρού ή του γλουτού, μέθοδοι που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, η ομάδα των πλαστικών χειρουργών του Ελληνικού Κέντρου Μικροχειρουργικής και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής προσφέρει εκτός από τη χρήση των σιλικονών, όλες τις σύγχρονες λύσεις ανάπλασης του μαστού με αυτόλογους ιστούς (ιστοί από το σώμα της ασθενούς), δημιουργώντας έτσι μαστό με φυσιολογική υφή, εικόνα και πτώση μετεγχειρητικά, καθώς και με συμμετρία σε σχέση με τον ετερόπλευρο μαστό.

Ειδικά, η περιοχή της κοιλιάς αλλά και του γλουτού προσφέρουν ιστούς που είναι ιδανικοί για την ανάπλαση του μαστού με αισθητικό αποτέλεσμα που είναι φυσικό και απόλυτα συμβατό και φιλικό για τις γυναίκες ασθενείς.

Στην περίπτωση χρήσης σιλικόνης, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα χρειαστούν διαστολή των ιστών (μέσω ενός ειδικού μπαλονιού που τοποθετείται για μερικούς μήνες), όταν έχουν δέρμα καλής ποιότητας, όποτε η αποκατάσταση θα γίνει σε δύο στάδια, σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά, θα δημιουργηθεί περίσσια δέρματος μέσω ενός διατατήρα μαστού και ακολούθως στο χώρο που θα δημιουργηθεί θα βγει ο διατατήρας και θα τοποθετηθεί η σιλικόνη που θα δώσει σχήμα στο μαστό.

Αντίθετα, η αποκατάσταση με χρήση τμημάτων από το ίδιο το σώμα της ασθενούς πραγματοποιείται με μία επέμβαση. Το όφελος είναι πως εκτός από το γεγονός ότι η αποκατάσταση γίνεται χωρίς ξένα σώματα στην περίπτωση που ως δότρια χώρα επιλεγεί η κοιλιά, ασθενής κερδίζει και μια κοιλιοπλαστική!

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν το χειρουργείο

Η κάθε ασθενής με καρκίνο του μαστού που επιλέγει την αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή είναι ξεχωριστή περίπτωση και χρειάζεται και ξεχωριστή μεταχείριση. Για αυτό το λόγο η κάθε ασθενής εκτιμάται προεγχειρητικά και με βάση το ιατρικό ιστορικό της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας ενώ η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση στο βαθμό του εφικτού αποτελεί για τους επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Μικροχειρουργικής και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής πάντα πρωταρχικό στόχο.

Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή της ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία της αυθημερόν. Σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Η Ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Μικροχειρουργικής και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής πορείας κάθε ασθενούς και την καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.

2014 © Copyright - Ελληνικό Κέντρο Μικροχειρουργικής & Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής

Webmastered by SiMiO.gr