Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες, που πιθανόν θα στείλετε, βοηθούν τους ιατρούς στην καλύτερη εκτίμηση του προβλήματος σας και στην επικοινωνία μαζί σας. Σας παρέχεται η διαβεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία σας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από τους ιατρούς και τηρούνται εμπιστευτικά.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας

Η διεύθυνση σας

Περιγράψτε το πρόβλημά σας

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

[recaptcha]