Τί είναι η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική;

επανορθωτική πλαστική χειρουργική

Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική, αποτελεί αναπόσπαστο κλάδο της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής, ο οποίος περιλαμβάνει μια πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει από τραυματισμό, έπειτα από αφαίρεση όγκου, από εγκαύματα και άλλα αίτια. Στην Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική στόχος είναι η επανόρθωση του τμήματος του ανθρώπινου οργανισμού το οποίο έχει υποστεί βλάβη ή έχει απωλεσθεί, στην αρχική του μορφή κατά το δυνατόν, χρησιμοποιώντας κυρίως τμήματα του ίδιου του οργανισμού από άλλη περιοχή του σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της Μικροχειρουργικής τεχνικής κατά την οποία με ειδικά μικροεργαλεία και υπό μεγέθυνση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ή μεγεθυντικών διοπτρών παρασκευάζονται οι ιστοί του οργανισμού με συγκεκριμένο και εξειδικευμένο τρόπο και μεταμοσχεύονται στην πάσχουσα περιοχή χρησιμοποιώντας μικροράμματα.

Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική μπορεί να προσφέρει άμεσες, μόνιμες καθώς και αισθητικά και λειτουργικά ανώτερες λύσεις σε σύνθετα ελλείμματα. Στις δυνατότητές του HCMRPS περιλαμβάνεται μια ευρύτατη και απόλυτα εξειδικευμένη γκάμα χειρουργικών επιλογών για οποιοδήποτε έλλειμμα σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιώντας τμήματα του ίδιου του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες των επεμβάσεων που εφαρμόζονται  με τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα από το κέντρο μας είναι οι εξής:

 • Αφαίρεση όγκων κεφαλής και τραχήλου με σύγχρονη αποκατάσταση.
 • Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή λόγω όγκου με ιστούς από το ίδιο το σώμα της ασθενούς.
 • Αφαίρεση καλοηθών και κακοηθών μορφωμάτων δέρματος, υποδόριου ιστού και μαλακών μορίων (σάρκωμα, μελάνωμα, λοιπά καρκινώματα) και ταυτόχρονη αποκατάσταση.
 • Σύνθετη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση ελλειμμάτων ρινός, ώτων, χειλέων, γλώσσας και κάτω γνάθου.
 • Αποκατάσταση μετεγκαυματικών ουλών και ρικνώσεων.
 • Αποκατάσταση τραυματικών ελλειμμάτων και  χρόνιας οστεομυελίτιδας άνω και κάτω άκρων.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων περιγεννητικής χώρας και κοιλιακού τοιχώματος.
 • Χειρουργική αποκατάσταση κατακλίσεων και ελκών.
 • Αποκατάσταση λειτουργικών και ανατομικών βλαβών παλάμης και δακτύλων.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων πλάτης και θώρακα.
 • Αποκατάσταση ελλειμματικών κολοβωμάτων έπειτα από ακρωτηριασμό.
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών  από άλλες  χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Συρραφή και μεταμόσχευση αγγείων, νεύρων και τενόντων.