Πλαστική χέρι

Οι παθήσεις του άνω άκρου γενικότερα και του χεριού ειδικότερα αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιατρικής και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται πολύ υψηλή εξειδίκευση. Η  Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική καλείται στις περισσότερες των περιπτώσεων να δώσει την ιδανική λύση σε καταστάσεις που αφορούν κυρίως ελλείμματα δέρματος αλλά και υποκείμενων ιστών όπως μύες , οστά κτλ. Τα ελλείμματα αυτά προέρχονται κυρίως από τραυματισμούς, εγκαύματα, εκτομές όγκων αλλά μπορούν να οφείλονται και σε νοσήματα εκ γενετής είτε σε παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης κ.ά. Βέβαια, ο εξειδικευμένος Επανορθωτικός Χειρουργός αντιμετωπίζει και άλλες παθολογικές καταστάσεις που δεν αφορούν σε ελλείμματα όπως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, η νόσος Dupuytren , η νόσος του σωλήνα του Guyon, ο εκτινασσόμενος δάκτυλος, παθήσεις των τενόντων και άλλες πολλές. Το τμήμα μας, με τη χρήση της Μικροχειρουργικής και της μεγέθυνσης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής αποκατάστασης στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μεταμοσχεύσεις ιστών από άλλες περιοχές του σώματος. Η ομάδα μας, εφαρμόζοντας συστήματα ολοκληρωμένης θεραπευτικής προσέγγισης που εμπεριέχουν εξειδικευμένες εργαστηριακές μελέτες και εξετάσεις είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημά σας. Το χέρι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο του ανθρώπινου οργανισμού και εκτελεί κινήσεις με απόλυτη ακρίβεια. Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την ίδια ακρίβεια αποτελεί σε κάθε περίπτωση το πρωταρχικό μας μέλημα.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική προσέγγιση περιλαμβάνει το ιατρικό σας ιστορικό σχετικά με την γενική κατάσταση της υγείας σας και εστιάζει στην κύρια πάθηση που αφορά στο χέρι σας ή στο άνω άκρο γενικότερα. Αναλύονται τα πιθανά θεραπευτικά πλάνα και ανάλογα με την κάθε περίπτωση  ξεχωριστά επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση. Τέλος, αναλύονται διεξοδικά θέματα όπως το είδος της αναισθησίας , η διαδικασία της επέμβασης ή των επεμβάσεων, ο τρόπος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης καθώς και οι πιθανές επιπλοκές όπως καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα. Ακολουθεί ο τυπικός προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Το είδος της πάθησης είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το είδος της χειρουργικής επέμβασης αλλά και το τί μέθοδος αναισθησίας θα ακολουθηθεί. Μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές και χρήση υγιών τμημάτων γειτονικά της βλάβης. Σύνθετες όμως ή εκτεταμένες βλάβες του άνω άκρου απαιτούν αρκετές φορές τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών που μπορεί να εφαρμόσει ο ειδικός Επανορθωτικός Πλαστικός Χειρουργός.  Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών μεθόδων συρραφής σε περιπτώσεις διατομής  τενόντων, αγγείων και νευρών αλλά και μεταφορά τμημάτων από άλλα σημεία του σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, όπως για παράδειγμα η μεταφορά ενός δακτύλου από το πόδι για την αντικατάσταση κυρίως του αντίχειρα σε περίπτωση ολικής απώλειάς του. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.

Αποκατάσταση ελλειμμάτων άνω & κάτω άκρων