Γεννητικά όργανα

Η περιοχή των γεννητικών οργάνων αποτελεί μία ιδιαίτερη όσο και ευαίσθητη ανατομική περιοχή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Η παθολογία της συγκεκριμένης περιοχής σχετίζεται κατά κύριο λόγο  με όγκους και ελλείμματα μετατραυματικής αιτιολογίας. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ινωτικών παθήσεων με κυρίαρχη τη νόσο του Peyronie, αλλά και οξέων ή χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων, όπως είναι η γάγγραινα τύπου Fournier και η κυστική ιδρωταδενίτιδα. Ο ρόλος του Επανορθωτικού Πλαστικού Χειρουργού σε αυτές τις καταστάσεις είναι προεξάρχουσας σημασίας αφού καλείται να επιλύσει οξείες ή χρόνιες παθήσεις που απαιτούν άμεσες και ριζικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα, την αισθητικότητα αλλά και την αισθητική των γεννητικών οργάνων. Πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση κάθε ασθενή είναι η ολική χειρουργική αφαίρεση της παθολογικής οντότητας. Στη συνέχεια, η αναγνώριση των ανατομικών δομών που έχουν προσβληθεί και αφαιρεθεί, θα καθορίσει και το είδος της αποκατάστασης που απαιτείται. Ελλείμματα δέρματος αποκαθίστανται με αντίστοιχα υγιή δερματικά μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ελλείμματα μεγαλύτερα όμως, απαιτούν τη χρήση ιστών είτε από γειτονικές περιοχές όπως ο μηρός και  ο γλουτός, είτε με χρήση μικροχειρουργικά μεταφερόμενων ιστών από άλλα σημεία του σώματος με παρόμοιες ιδιότητες. Η χρήση ειδικών μικροεργαλείων αλλά και μικροσκοπίου σε αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται επιτακτική. Η ιδιαιτερότητα της ανατομικής περιοχής καθιστά ακόμα και μία σχετικά απλή επέμβαση ως πρόκληση. H ομάδα των πλαστικών χειρουργών μας έχει προσφέρει λύσεις σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ενώ δημοσιευμένες εργασίες μας στον Ελληνικό και Διεθνή Επιστημονικό Τύπο, σε συνδυασμό με συνεχή συνεργασία μας με μεγάλα κέντρα του Εξωτερικού, αποτελούν εγγύηση για την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών τρόπων θεραπείας πάντοτε με γνώμονα τη σωστή και πιο εξελιγμένη αντιμετώπιση του ασθενή.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική εκτίμηση γίνεται με βάση το ιατρικό ιστορικό σας σε συνδυασμό με την αναισθησιολογική εκτίμηση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παθολογίας της νόσου σας καθώς και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο θεραπείας για τη δική σας περίπτωση. Ακολουθούν οι  αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις (πχ. εξετάσεις  αίματος,  ακτινογραφία  θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση) και επανεκτίμηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτα ασφαλή θεραπεία σας. Τέλος, ο προεγχειρητικός έλεγχος ολοκληρώνεται με συνεκτίμηση από άλλες ειδικότητες σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα ογκολογικό συμβούλιο σε περιπτώσεις όγκων που θα χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας ενώ η λειτουργική  και αισθητική αποκατάσταση στο βαθμό του εφικτού αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

 Η ακριβής παθολογία της νόσου θα καθορίσει το είδος της επέμβασης και της αναισθησίας. Σε γενικές γραμμές, μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές υπό τοπική αναισθησία και χρήση υγιών τμημάτων  ιστών γειτονικά  της  βλάβης. Σε σύνθετα ελλείμματα ωστόσο, προτιμάται η γενική αναισθησία. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως σε μεγάλες εκτομές όγκων και ταυτόχρονη αποκατάσταση, η προσέγγισή μας είναι οι δύο αυτές χειρουργικές πράξεις να γίνονται ταυτόχρονα από τα μέλη της Ομάδας μας προκειμένου να μειωθεί ο διεγχειρητικός χρόνος. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η Ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.