Γλουτιαία χώρα

Η γλουτιαία χώρα, αποτελεί μία ανατομική περιοχή ιδιαίτερης σπουδαιότητας λόγω των ισχυρών μυϊκών ομάδων και αρθρώσεων με σημαντικό ρόλο στη στάση και τη βάδιση. Οι αιτίες ενός ελλείμματος σε αυτή την περιοχή ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν κακοήθειες ή να είναι αποτελέσματα τραυματισμού. Ωστόσο, η πλειονότητα των περιπτώσεων είναι απόρροια ελκών (πληγών) από κατακλίσεις, συρίγγια, αποκαλύψεις υλικών αρθροπλαστικής κλπ. Τα έλκη αυτά δημιουργούνται από ισχαιμία (μειωμένη αιμάτωση) ύστερα από τοπικά ασκούμενη πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, εμφανίζονται σε περιοχές που φορτίζονται από το βάρος του σώματος και όπου υπάρχουν οστά κοντά στο δέρμα. Τέτοιες περιοχές στη γλουτιαία χώρα είναι συνήθως ο κόκκυγας (ουρά), οι τροχαντήρες (γοφοί) και τα ισχιακά κυρτώματα (τα οστά της λεκάνης πάνω στα οποία καθόμαστε στη βάση των γλουτών). Η σύγκλιση μεγάλων ελλειμμάτων αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής.  Η  ομάδα  μας, αποτελείται απο πλαστικούς χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτόν, εφαρμόζοντας  συστήματα  ολοκληρωμένης θεραπευτικής  προσέγγισης  που  εμπεριέχουν  εξειδικευμένες εργαστηριακές  μελέτες  και  εξετάσεις,  είναι  σε  θέση  να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημά σας. Στόχος είναι να γίνει ένας εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός της πληγής, με πιθανή ταυτόχρονη αφαίρεση οστικών προεξοχών και αφαίρεση κάθε εστίας οστεομυελίτιδας  (χρόνια φλεγμονή του οστού) πριν προχωρήσουμε στην τελική αποκατάσταση του ελλείμματος. Κατά την σύγκλιση χρησιμοποιούμε συνήθως τμήματα ιστών από γειτονικές περιοχές ή και από απομακρυσμένες περιοχές αν αυτό κριθεί απαραίτητο με τη βοήθεια του μικροσκοπίου. Οι ιστοί αυτοί μπορεί να αποτελούνται από δέρμα, υποδόριο λίπος και μύες. Η απόφαση για το είδος της επέμβασης που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το μέγεθος του ελλείμματος αλλά και τη συνολική κατάσταση της υγείας σας (ιατρικό ιστορικό, δυνατότητα κινητοποίησης ή όχι κλπ.).

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική εκτίμηση γίνεται με βάση το ιατρικό ιστορικό σας σε συνδυασμό με αναισθησιολογική εκτίμηση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παθολογίας της νόσου σας καθώς και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο θεραπείας για τη δική σας περίπτωση. Ακολουθούν οι  αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις (πχ. εξετάσεις  αίματος,  ακτινογραφία  θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση) και επανεκτίμηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτα ασφαλή θεραπεία σας. Ιδιαίτερο ρόλο στη συγκεκριμένη ανατομική περιοχή συντελούν συνυπάρχοντες επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η κακή διατροφή, η απώλεια αισθητικότητας στην περιοχή  (ιδίως μετά από τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης), φλεγμονή της περιοχής, η ηλικία, η ακινησία αλλά και συστηματικές νόσοι όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, αγγειακές νόσοι, το κάπνισμα κλπ. Με τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων, ολοκληρώνεται ο προεγχειρητικός σας έλεγχος και λαμβάνεται η τελική απόφαση και το πιθανό εγχειρητικό πλάνο με πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Η ακριβής παθολογία της νόσου θα καθορίσει το είδος της επέμβασης και της αναισθησίας. Σε γενικές γραμμές, μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές υπό τοπική αναισθησία και χρήση υγιών τμημάτων  ιστών γειτονικά  της  βλάβης. Σε σύνθετα ελλείμματα ωστόσο, προτιμάται η γενική αναισθησία. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως σε μεγάλες εκτομές όγκων και ταυτόχρονη αποκατάσταση, η προσέγγισή μας είναι να γίνονται ταυτόχρονα από τα μέλη της ομάδας μας προκειμένου να μειωθεί ο διεγχειρητικός χρόνος. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.