Πλαστική πόδι

Το κάτω άκρο αποτελούμενο από τον γλουτό, τον μηρό, την κνήμη και τον πόδα είναι δυνατόν να υποστεί βλάβες συνεπεία τραυματισμού, εγκαύματος ή ενδέχεται να αναπτυχθούν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι. Επιπρόσθετα, ένα πλήθος νοσημάτων μπορεί να προσβάλλει το κάτω άκρο όπως για παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης δημιουργώντας έλκη και νεκρώσεις. Έλκη εκ κατακλίσεως είναι επίσης δυνατόν να δημιουργηθούν στο κάτω άκρο με προσφιλέστερες περιοχές το ισχίο και την πτέρνα. Ανεξάρτητα με την αιτία δημιουργίας του ελλείμματος στο κάτω άκρο, η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική, καλείται να προσφέρει λύση με την κάλυψη των ελλειμμάτων αυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις η λύση είναι εφικτή με κλασικές μεθόδους της Πλαστικής Χειρουργικής, σε σύνθετες όμως περιπτώσεις όπως σε εκείνες που υπάρχει αποκάλυψη οστού, νεύρου, αγγείων ή τενόντων εφαρμόζονται τεχνικές μεταμόσχευσης τμημάτων από γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές του ίδιου του ανθρώπινου σώματος. Οι τεχνικές αυτές είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν με τη χρήση μεγεθυντικών φακών και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου με δεδομένη την υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται και διαθέτει η Ομάδα μας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που η διάσωση του κάτω άκρου δεν είναι εφικτή και πραγματοποιείται ακρωτηριασμός. Η Ομάδα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις περιπτώσεις αυτές για την διάσωση τουλάχιστον της άρθρωσης του γόνατος ώστε ο ασθενής να μπορεί να δεχθεί τεχνητή πρόθεση και να μπορεί να βαδίζει και πάλι κανονικά. Τα κάτω άκρα στηρίζουν το βάρος του ανθρώπινου οργανισμού και είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της βάδισης. Η αποκατάσταση, λοιπόν, των μελών αυτών σε περίπτωση βλάβης είναι σημαντική για την διατήρηση της ποιότητας της ζωής.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική προσέγγιση περιλαμβάνει το ιατρικό σας ιστορικό σχετικά με την γενική κατάσταση της υγείας σας και εστιάζει στην κύρια πάθηση που αφορά στο πόδι σας ή στο κάτω άκρο γενικότερα. Αναλύονται τα πιθανά θεραπευτικά πλάνα και ανάλογα με την κάθε περίπτωση  ξεχωριστά επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση. Τέλος, αναλύονται διεξοδικά θέματα όπως το είδος της αναισθησίας , η διαδικασία της επέμβασης ή των επεμβάσεων, ο τρόπος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης καθώς και οι πιθανές επιπλοκές όπως καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα. Ακολουθεί ο τυπικός προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Το είδος της πάθησης είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το είδος της χειρουργικής επέμβασης αλλά και το τί μέθοδος αναισθησίας θα ακολουθηθεί. Μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές και χρήση υγιών τμημάτων γειτονικά της βλάβης. Σύνθετες όμως ή εκτεταμένες βλάβες του κάτω άκρου απαιτούν αρκετές φορές τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών που μπορεί να εφαρμόσει ο ειδικός Επανορθωτικός Πλαστικός Χειρουργός.  Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών μεθόδων συρραφής σε περιπτώσεις διατομής  τενόντων, αγγείων και νευρών αλλά και μεταφορά τμημάτων από άλλα σημεία του σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, όπως για παράδειγμα η μεταφορά τμήματος του μηρού για την κάλυψη οστού της κνήμης σε περίπτωση ακρωτηριαστικού κολοβώματος στο οποίο δεν υπήρχε επαρκής κάλυψη με μαλακούς ιστούς. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η Ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.

Αποκατάσταση ελλειμμάτων άνω & κάτω άκρων