πλαστική κοιλιάς

Η κοιλιακή χώρα, αποτελεί μία ανατομική περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, με σημαντικό ρόλο στην κίνηση, τη συγκράτηση του κορμού, την προστασία των ενδοκοιλιακών οργάνων αλλά και την αναπνοή. Το βασικό μέλημα της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής  είναι η προστασία των ενδοκοιλιακών οργάνων με ταυτόχρονη υποστήριξη των κοιλιακών τοιχωμάτων, η πρόληψη απώλειας υγρών, η ορθή μυϊκή λειτουργία και βέβαια ένα αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Τα ελλείμματα είναι κατά κύριο λόγο μετατραυματικά, μετεγχειρητικής αιτιολογίας, ελλείμματα μετά από ογκεκτομές, ευμεγέθεις κήλες κλπ. Η αποκατάσταση της κοιλιακής ακεραιότητας, εξαρτάται από το μέγεθος του ελλείμματος. Πολλές φορές, μια απλή σύγκλιση του ελλείμματος μπορεί να δώσει ικανοποιητικές λύσεις σε έναν ασθενή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση αλλομοσχευμάτων (αλλοπλαστικών υλικών) ή αυτομοσχευμάτων, δηλαδή ιστών από τον ίδιο τον οργανισμό, κρίνεται απαραίτητη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από απλά δερματικά, κυρίως, μοσχεύματα έως και μεταμοσχεύσεις ιστών από γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές του ασθενούς για μεγάλα ελλείμματα. Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις που υπάρχει άμεση σύγκλειση του ελλείμματος, πολλές φορές κρίνονται απαραίτητοι εξειδικευμένοι χειρισμοί όπως διαχωρισμός των επιμέρους στοιχείων των κοιλιακών τοιχωμάτων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση γίνεται με γνώμονα τον κάθε ασθενή ξεχωριστά και μετά από ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο. Οι πλαστικοί χειρουργοί του κέντρου μας  έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, με πολυετή εκπαίδευση αλλά και συνεχόμενη ενημέρωση και συνεργασία με ειδικά κέντρα του Εξωτερικού, με σκοπό να παρέχει τους πιο σύγχρονους τρόπους θεραπείας πάντοτε με γνώμονα τη σωστή και πιο εξελιγμένη αντιμετώπιση του ασθενή.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική εκτίμηση γίνεται με βάση το ιατρικό ιστορικό σας σε συνδυασμό με αναισθησιολογική εκτίμηση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παθολογίας της νόσου σας καθώς και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο θεραπείας για τη δική σας περίπτωση. Ακολουθούν οι  αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις (πχ. εξετάσεις  αίματος,  ακτινογραφία  θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση) και επανεκτίμηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτα ασφαλή θεραπεία σας. Τέλος, ο προεγχειρητικός έλεγχος ολοκληρώνεται με συνεκτίμηση από άλλες ειδικότητες σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα ογκολογικό συμβούλιο σε περιπτώσεις όγκων που θα χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Η ακριβής παθολογία της νόσου θα καθορίσει το είδος της επέμβασης και της αναισθησίας. Σε γενικές γραμμές, μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές υπό τοπική αναισθησία και χρήση υγιών τμημάτων  ιστών γειτονικά  της  βλάβης. Σε σύνθετα ελλείμματα ωστόσο, προτιμάται η γενική αναισθησία. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως σε μεγάλες εκτομές όγκων και ταυτόχρονη αποκατάσταση, η προσέγγισή μας είναι οι δύο αυτές χειρουργικές πράξεις να γίνονται ταυτόχρονα από τα μέλη της ομάδας μας προκειμένου να μειωθεί ο διεγχειρητικός χρόνος. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η Ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.