mastos

Η περιοχή του θώρακα αποτελεί μια ανατομική περιοχή με ιδιαίτερη σημασία καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναπνοή, την καρδιακή λειτουργία και τον θηλασμό. Η παθολογία της περιοχής αφορά σε όγκους του δέρματος και του υποδορίου όπως είναι ο καρκίνος τού δέρματος, καλοήθη μορφώματα όπως τα λιπώματα και οι κύστεις αλλά και κακοήθη όπως είναι το σάρκωμα των μαλακών μορίων. Μια άλλη κατηγορία αποτελούν οι παθήσεις του μαστού όπως είναι η γιγαντομαστία και η υπερτροφία του μαζικού αδένα αλλά κυρίως ο καρκίνος του μαστού. Πληθώρα άλλων παθήσεων στη περιοχή χρήζουν αποκατάστασης όπως τραύματα με απώλεια ιστών, μετεγχειρητική διάσπαση τραυμάτων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, οστεομυελίτιδα στέρνου, ακτινονέκρωση θωρακικού τοιχώματος, ρικνωτικές ουλές κ.ά. Οι τρόποι αποκατάστασης ποικίλουν από απλά μοσχεύματα δέρματος μέχρι σύνθετες μεταμοσχεύσεις διαφορετικών ιστών. Ο στόχος της αποκατάστασης είναι να επιτευχθεί κάλυψη του ελλείμματος που προκύπτει και ταυτόχρονα ένα επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Ειδικά στη περίπτωση επεμβάσεων στο μαστό οι πλαστικοί χειρουργοί του κέντρου μας μας εξειδικεύονται στην ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού που εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα σε ασθενείς που χρήζουν εκτομής τμήματος του μαστού με επίτευξη ενός «γεμάτου» φυσιολογικού μαστού μετεγχειρητικά. Σε περιπτώσεις μαστεκτομής η αποκατάσταση γίνεται με όλες τις σύγχρονες τεχνικές ανάπλασης του μαστού με αλλοπλαστικά υλικά ή με μικροχειρουργικές μεταμοσχεύσεις από την περιοχή της κοιλιακής χώρας ή του μηρού ή του γλουτού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή, η Ομάδα των πλαστικών χειρουργών μας προσφέρει όλες τις σύγχρονες λύσεις ανάπλασης του μαστού με αυτόλογους ιστούς (ιστοί από το σώμα της ασθενούς), δημιουργώντας έτσι μαστό με φυσιολογική υφή, εικόνα και πτώση μετεγχειρητικά, καθώς και με συμμετρία σε σχέση με την άλλη πλευρά. Ειδικά η περιοχή της κοιλιάς αλλά και του γλουτού προσφέρουν ιστούς που είναι ιδανικοί για την ανάπλαση του μαστού. Σε περιπτώσεις όγκων της περιοχής του θώρακα η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική εγγυάται ευρεία αφαίρεση τους και άμεση αποκατάσταση, όπως στην περίπτωση των δεσμοειδών όγκων, των δερματοϊνοσαρκωμάτων αλλά και άλλων σαρκωματικών όγκων. Σε τέτοιες καταστάσεις η ευρεία εκτομή του όγκου εγγυάται πολύ καλύτερη πρόγνωση μετεγχειρητικά.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική εκτίμηση γίνεται με βάση το ιατρικό ιστορικό σας σε συνδυασμό με την αναισθησιολογική εκτίμηση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παθολογίας της νόσου σας καθώς και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο θεραπείας για τη δική σας περίπτωση. Ακολουθούν οι  αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις (πχ. εξετάσεις  αίματος,  ακτινογραφία  θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση) και επανεκτίμηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτα ασφαλή θεραπεία σας. Τέλος, ο προεγχειρητικός έλεγχος ολοκληρώνεται με συνεκτίμηση από άλλες ειδικότητες σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα ογκολογικό συμβούλιο σε περιπτώσεις όγκων που θα χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας ενώ η λειτουργική  και αισθητική αποκατάσταση στο βαθμό του εφικτού αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Η ακριβής παθολογία τής νόσου θα καθορίσει το είδος της επέμβασης. Σε περίπτωση μικρών όγκων τού δέρματος η τοπική αναισθησία επιτρέπει να ολοκληρωθεί η επέμβαση με άνεση και ανώδυνα. Σε πιο σύνθετες όμως επεμβάσεις προτιμάται η γενική αναισθησία. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως σε μεγάλες εκτομές όγκων και ταυτόχρονη αποκατάσταση, η προσέγγισή μας είναι οι δύο αυτές χειρουργικές πράξεις να γίνονται ταυτόχρονα από τα μέλη της ομάδας μας προκειμένου να μειωθεί ο διεγχειρητικός χρόνος. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η Ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή