πλαστική πλάτης

Η ανατομική περιοχή της πλάτης αποτελεί το οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προστασία ζωτικών οργάνων όπως είναι η καρδιά και οι πνεύμονες. Παράλληλα δε, συμβάλλει στη στήριξη του ανθρώπινου σώματος με τη σπονδυλική στήλη. Συνήθη προβλήματα παθολογίας που αντιμετωπίζονται από την Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική, αποτελούν οι  όγκοι και ο καρκίνος τού δέρματος, οι κατακλίσεις, τα τραύματα καθώς και επιπλοκές από επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη. Επειδή οι οστικές σπονδυλικές αποφύσεις είναι πολύ κοντά στο δέρμα της πλάτης, η αποκατάσταση σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται με ιστούς που αντέχουν στην πίεση και στο χρόνο. Για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων της πλάτης, ανεξάρτητα με την αιτία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απλές χειρουργικές μέθοδοι όπως η άμεση σύγκλιση του τραύματος ή τοπικές μεταφορές γειτονικών ιστών εάν το έλλειμμα είναι μικρό και αβαθές. Στις περιπτώσεις όμως που τα ελλείμματα που προκύπτουν είναι μεγάλα και σύνθετα η αποκατάσταση αυτών πραγματοποιείται με μεταμοσχεύσεις τμημάτων του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού από άλλη περιοχή. Οι πλαστικοί χειρουργοί του κέντρου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την παροχή των πιο σύγχρονων χειρουργικών θεραπειών και υψηλών υπηρεσιών υγείας.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Η προεγχειρητική εκτίμηση γίνεται με βάση το ιατρικό ιστορικό σας σε συνδυασμό με την αναισθησιολογική εκτίμηση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παθολογίας της νόσου σας καθώς και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο θεραπείας για τη δική σας περίπτωση. Ακολουθούν οι  αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις (πχ. εξετάσεις  αίματος,  ακτινογραφία  θώρακος, καρδιογράφημα αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση) και επανεκτίμηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτα ασφαλή θεραπεία σας. Τέλος, ο προεγχειρητικός έλεγχος ολοκληρώνεται με συνεκτίμηση από άλλες ειδικότητες σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα ογκολογικό συμβούλιο σε περιπτώσεις όγκων που θα χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας ενώ η λειτουργική  και αισθητική αποκατάσταση στο βαθμό του εφικτού αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Επέμβαση – Μετεγχειρητική πορεία – Παρακολούθηση

Η ακριβής παθολογία της νόσου θα καθορίσει το είδος της επέμβασης και της αναισθησίας. Σε γενικές γραμμές, μικρά ελλείμματα είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με απλές χειρουργικές τεχνικές υπό τοπική αναισθησία και χρήση υγιών τμημάτων  ιστών γειτονικά  της  βλάβης. Σε σύνθετα ελλείμματα ωστόσο, προτιμάται η γενική αναισθησία. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως σε μεγάλες εκτομές όγκων και ταυτόχρονη αποκατάσταση, η προσέγγισή μας είναι οι δύο αυτές χειρουργικές πράξεις να γίνονται ταυτόχρονα από τους πλαστικούς χειρουργούς της Ομάδας μας προκειμένου να μειωθεί ο διεγχειρητικός χρόνος. Ο χρόνος των επεμβάσεων και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στην οικία του αυθημερόν σε σύνθετες όμως καταστάσεις η παραμονή στην κλινική παρατείνεται. Ανάλογα με το είδος της πάθησης και την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε χορηγούνται παυσίπονα και αντιβιοτικά κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, εκτός από τα εσωτερικά απορροφήσιμα, αυτά αφαιρούνται σε περίπου 10 με 15 ημέρες. Η Ομάδα μας θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετεγχειρητικής σας πορείας και θα σας καθοδηγεί σταδιακά στα επόμενα βήματα.